Ο χειμώνας είναι η αγαπημένη εποχή των ιώσεων, καθώς το κοινό κρυο­λόγημα και η γρίπη παρουσιάζονται με μεγάλη συχνότητα.

Read More