Στόχος  προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί τόσο η πρόληψη όσο και η επιβράδυνση της εξέλιξης των επιπλοκών του γήρατος. 

Read More