Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελατών

Στα πλαίσια της προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντική και την δική σας γνώμη. Για τον σκοπό αυτό σας καλούμε να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο της εταιρείας μας. Παρακαλούμε καταγράψτε σχόλια ή προτάσεις που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι, προκειμένου να μας διευκολύνετε να εντοπίσουμε την αδυναμία μας.